Інформаційні ресурси

p 11 42896284

 decentralizatsia kurortykarpat

 

 

Друзі та партнери

ERKarpacki

 

 

 

 

Рішення №2 "Про затвердження Положеня про Національне Представництво України в Карпатському Єврорегіоні" Друк
 
Українська Національна Рада Карпатського Єврорегіону
IV засідання
м. Івано-Франківськ                                                                 29 квітня 2009 року
 
№2
РІШЕННЯ
 
Про затвердження Положення
про Національне Представництво України
в Карпатському Єврорегіоні
 
29 липня 2008 року голови Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької обласних рад визнали Асоціацію органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати – Україна" (на даний час об’єднує обласні, районні, міські та сільські ради та їх об’єднання Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей) Національним Представництвом України в Карпатському Єврорегіоні. Таким чином. Національне Представництво стало суб’єктом МА „Карпатський Єврорегіон”, що було підтверджене повноважними представниками Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та України на 38-му засіданні Ради МА „Карпатський Єврореоін”, що відбулося 30 жовтня 2008 року у м. Ужгород.
З метою регулювання діяльності Національного Представництва України в Карпатському Єврорегіоні, визначення меж його компетенцій та обов’язків щодо Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей у частині транскордонного та міжрегіонального співробітництва в рамках Карпатського Єврорегіону Українська Національна Рада Карпатського Єврорегіону
ВИРІШИЛА
 
  1. Затвердити Положення про Національне Представництво України в Карпатському Єврорегіоні  (додається).
  2. Встановити, що на період  головування  української сторони в  «Карпатському Єврорегіоні» 30 (тридцять) відсотків коштів, одержаних Національним Представництвом України від обласних рад, спрямовується на забезпечення діяльності української частини статутних органів МА «Карпатський Єврорегіон».
  3. Національному Представництву України в Карпатському Єврорегіоні інформувати усі зацікавлені сторони про дане рішення.
 
 
 
Голова Української Національної Ради
Карпатського Єврорегіону                                                                 Ігор ОЛІЙНИК              
                  
Затверджено
на IV-му засіданні Української Національної Ради
 Карпатського Єврорегіону
29 квітня 2009 року у м. Івано-Франківськ
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Національне Представництво України
в Карпатському Єврорегіоні
 
1. Національне Представництво України в Карпатському Єврорегіоні (далі – Представництво) є постійно діючим виконавчим та адміністративним органом Української Національної Ради Карпатського Єврорегіону.
2. Представництво у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, а також Указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Європейською рамковою конвенцією про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, Статутом Міжрегіональної Асоціації „Карпатський Єврорегіон” та цим Положенням.
3. Основними завданнями Представництва є:
3.1. проведення аналізу державної регіональної політики та політики Європейського Союзу і країн-членів Карпатського Єврорегіону щодо української сторони Карпатського Єврорегіону;
3.2. підготовка пропозицій щодо:
- проектів рішень Української Національної Ради Карпатського Єврорегіону;
- забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, іншими об’єднаннями та громадськими організаціями як в Україні, так і в інших державах-членах МА „Карпатський Єврорегіон”;
- створення єврорегіональної системи співпраці в рамках МА „Карпатський Єврорегіон”;
- фінансового, матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення діяльності української сторони Карпатського Єврорегіону.
4. Представництво відповідно до покладених на нього завдань:
- готує спільні пропозиції проектів міжрегіональної та транскордонної співпраці;
- готує проекти Угод для затвердження їх Радою;
- готує проект порядку денного засідання Ради, аналітичні та інформаційні матеріали, а також проекти рішень з питань, розгляд яких передбачається на засіданні Ради;
- веде протоколи засідань Ради;
- виступає депозитарієм усієї нормативної бази української сторони МА „Карпатський Єврорегіон”;
- виконує обов’язки від імені української сторони Карпатського Єврорегіону у межах визначених повноважень;
- здійснює необхідні фінансові та адміністративні функції та пошук додаткових джерел фінансування міжрегіональної та транскордонної співпраці української сторони Карпатського Єврорегіону;
- встановлює і забезпечує контакти з національними та міжнародними організаціями та установами, органами місцевого самоврядування країн-членів Карпатського Єврорегіону у галузі міжрегіональної та транскордонної співпраці.
5. Очолює Представництво Постійний Національний Представник України в Карпатському Єврорегіоні.
Постійний Національний Представник України в Карпатському Єврорегіоні затверджується на посаді Радою МА „Карпатський Єврорегіон” за поданням української сторони Карпатського Єврорегіону.
Постійний Національний Представник України в Карпатському Єврорегіоні  є членом Ради „МА „Карпатський Єврорегіон”, а також членом Міжнародного Секретаріату МА „Карпатський Єврорегіон” за посадою.
До компетенції Постійного Національного Представника України в Карпатському Єврорегіоні належить:
-   управління і розвиток українського компоненту єврорегіональної системи співробітництва;
-   координація усієї транскордонної діяльності української сторони, що пов’язана із членством у Карпатському Єврорегіоні;
- регулярні контакти та обмін інформацією із Міжнародним Секретаріатом та іншими Національними Представництвами Карпатського Єврорегіону;
-  забезпечення і сприяння у здійснені дво - і багатосторонніх проектів, ініційованих українською стороною, її областями-членами, інституціями чи іншими організаціями;
-  подання ідей щодо проектів транскордонної діяльності;
-   підтримка діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку Карпатського Єврорегіону;
-   тісні контакти з Національними Представництвами Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини в Карпатському Єврорегіоні;
-   здійснення інших доручень Ради МА „Карпатський Єврорегіон” та Української Національної Ради Карпатського Єврорегіону.
6. Поточною діяльністю Представництва керує Виконавчий директор.
Виконавчим директором Національного Представництва України в Карпатському Єврорегіоні є Виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати – Україна” за посадою.
Виконавчий директор є найманим працівником, що працює на постійній основі.
До компетенції Виконавчого директора належить:
-  організація виконання рішень Ради МА „Карпатський Єврорегіон” та Української Національної Ради Карпатського Єврорегіону;
-   забезпечення і сприяння у здійснені дво - і багатосторонніх проектів, ініційованих українською стороною, її областями-членами, інституціями чи іншими організаціями;
-   інформування усіх інституцій та осіб, зацікавлених у транскордонному співробітництві з питань діяльності Карпатського Єврорегіону;
-   подання ідей щодо проектів транскордонної діяльності;
-    пошук джерел фінансування транскордонної співпраці в Карпатському Єврорегіоні;
-   інформаційне та організаційне забезпечення членів Ради МА „Карпатський Єврорегіон” з української сторони;
-  підтримка діяльності Робочих Комісій, що управляються українською стороною Карпатського Єврорегіону;
-  управління трудовим колективом Національного Представництва України в Карпатському Єврорегіоні, в тому числі, прийом на роботу і звільнення працівників Представництва;
-   здійснення інших доручень Ради МА „Карпатський Єврорегіон” та Української Національної Ради Карпатського Єврорегіону.
7. Національним Представництвом України в Карпатському Єврорегіоні визнана Асоціація органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати – Україна”. Офіційна поштова адреса: 79008, м. Львів, вул. Винниченка. 18, к. 314.
8. Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області беруть участь у діяльності Представництва або шляхом їх членства у АОМС „Єврорегіон Карпати – Україна”, або на підставі Договорів чи Угод між Представництвом та відповідними областями.
9. Необхідну фінансову та структурну основу для діяльності Представництва забезпечує українська сторона Карпатського Єврорегіону.
Бюджет Представництва формується за рахунок членських внесків АОМС „Єврорегіон Карпати – Україна”, а також надходжень із державного та місцевих бюджетів та інших структур, яким Представництво надає послуги у галузі міжрегіонального та транскордонного співробітництва, надходжень від міжнародних фондів та організацій.
Сума членських внесків встановлюється відповідними органами місцевого самоврядування у розмірі 0,07 гривні на рік від 1 мешканця області. Кількість мешканців визначається на підставі даних Державного Комітету статистики України.
10. Представництво щорічно звітує про свою діяльність перед Радою МА „Карпатський Єврорегіон” та Українською Національною Радою Карпатського Єврорегіону.
11. Представництво припиняє своє функціонування у випадку ліквідації МА „Карпатський Єврорегіон”.
 

Розділи сайту

2010 - 2013 © Єврорегіон "Карпати – Україна"