Інформаційні ресурси

p 11 42896284

  

 

 

Друзі та партнери

 

 

Рішення № 12 "Про організацію та проведення міжнародної науково-практичної конференції "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи"
Українська Національна Рада Карпатського Єврорегіону
V засідання
м. Чернівці                                                                                5 серпня 2009 року
12 
РІШЕННЯ
Про організацію та проведення
міжнародної науково-практичної конференції
"Сталий розвиток Карпат
та інших гірських регіонів Європи" 
                                                                                                                
Питання щодо сталого розвитку Карпат за пропозицією делегації України в  Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи визначено як  одне із пріоритетних завдань Конгресу та прийнято рішення про підготовку спеціальних Резолюції та Рекомендації, розгляд проектів яких намічено протягом 2009-2010 років. Українська Національна Рада Карпатського Єврорегіону відзначає, що підготовчим етапом до їх прийняття та узагальнення проблематики  сталого розвитку Карпат та гірських регіонів Європи покликана стати науково-практична конференція «Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи».
З метою вироблення спільних позицій країн Карпатського регіону та схвалення проектів Резолюції і Рекомендації Конгресу Ради Європи щодо сталого розвитку гірських регіонів, які, в свою чергу, будуть сприяти консолідації зусиль на місцевому, регіональному, державному та міжнародному рівнях у комплексному вирішенні екологічних і соціально-економічних проблем гірських регіонів Європи, дозволять відкрити реальні перспективи залучення фінансових ресурсів Європейського Союзу та міжнародних організацій для розв’язання проблем сталого розвитку гірських територій держав Карпатського регіону, зокрема Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей України, Українська Національна Рада Карпатського Єврорегіону
ВИРІШИЛА:
 
1. Підтримати діяльність Закарпатської обласної ради з організації та проведення міжнародної науково-практичної конференції "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи".
2. Підтримати проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про підготовку та проведення міжнародної науково-практичної конференції "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи", розроблений Закарпатською обласною радою (додається).
3. Національному Представництву України в Карпатському Єврорегіоні здійснювати організаційну підтримку проведенню міжнародної науково-практичної конференції "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи".
 
Голова Української Національної Ради
Карпатського Єврорегіону                                                             Ігор ОЛІЙНИК
Додаток
Проект
 
 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
від __ _______  2009 р №______
Київ
 
Щодо  підготовки та проведення міжнародної
науково-практичної конференції "Сталий
розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи"
 
На підтримку ініціативи Делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи та Закарпатської обласної ради щодо підготовки та проведення міжнародної науково-практичної конференції "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи" та метою обговорення стратегічних завдань співпраці країн Карпатського регіону та об’єднання їх зусиль у забезпеченні ефективного розвитку високогірних територій, реалізації відповідних законодавчих ініціатив і міжнародних проектів  Кабінет Міністрів  України постановляє:
 
1.Провести у другому  кварталі 2010 році на  базі Закарпатської області  міжнародну науково-практичну конференцію "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи" (далі - Конференція).
 
2.Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення Конференції (далі - Організаційний комітет) у складі згідно з додатком.
             Надати голові Організаційного комітету право вносити в разі потреби зміни до його персонального складу.
 
3.Організаційному  комітету:
 
після консультацій з Міністерством закордонних справ України визначити  дату  проведення Конференції;
 
розробити та подати на затвердження в місячний термін спільно з Закарпатською облдержадміністрацією та Закарпатською обласною радою, Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України, Національною академією наук України план заходів щодо підготовки та проведення Конференції.
4.Міністерству регіонального розвитку та будівництва України (Куйбіда В.С.)  та  Міністерству економіки України (Данилишин Б.М.)  передбачити в  проекті Закону України  «Про Державний бюджет України на 2010 рік»  кошти  на організацію та проведення Конференції.
 
5.Закарпатській облдержадміністрації (Гаваші О.О.) спільно з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (Куйбіда В.С.) у місячний термін підготувати  кошторис та подати у встановленому порядку бюджетний запит для забезпечення підготовки та проведення Конференції.
 
6.Установити, що розпорядником бюджетних коштів є  Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, розпорядником  коштів нижчого рівня –Закарпатська облдержадміністрація.
7.Дозволити Міністерству регіонального розвитку та будівництва України, Закарпатській облдержадміністрації здійснити закупівлю товарів, робіт і послуг для організації Конференції без застосування вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року №921.
8.Міністерству закордонних справ України провести необхідну роботу з інформування та запрошення на конференцію вищих посадових осіб Конгресу Ради Європи  та  країн Карпатського регіону.
9.Голові Організаційного комітету (       ) та Закарпатській обласній держадміністрації (Гаваші О.О.) щоквартально інформувати Президента  України та Кабінет Міністрів України про стан підготовки конференції.
 
 
Прем’єр-міністр України 
Ю. ТИМОШЕНКО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України
від __ липня 2009 року N ___/р
СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення
міжнародної науково-практичної конференції "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи"
 
ВАСЮНИК
Іван Васильович
або
НЕМИРЯ
Григорій Михайлович
 
- Віце-прем'єр-міністр України,
голова Організаційного комітету
 
КУЙБІДА
Василь Степанович
 
- Міністр регіонального розвитку і будівництва України, заступник голови Організаційного комітету
 
 
ДАНИЛИШИН
Богдан Михайлович
 
- Міністр економіки України
 
 
ФІЛІПЧУК
Георгій Георгійович
 
- Міністр охорони навколишнього природного середовища України,
 
ШАНДРА
Володимир Миколайович
 
 
 
- Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
СТАШУК
Василь Андрійович
 
 
- голова Державного комітету по водному господарству України
ТИМОШЕНКО
Микола Михайлович
 
- голова Державного комітету лісового господарства України
 
ЕЛІСЄЄВ
Костянтин Петрович
 
 
- заступник Міністра закордонних справ України
 
ГАВАШІ
Олег Олoдарович
 
 
- голова Закарпатської облдержадміністрації
КІЧКОВСЬКИЙ
Михайло Михайлович
 
- голова Закарпатської обласної ради (за згодою)
 
ПАЛІЙЧУК
Микола Васильович
 
 
- голова Івано-Франківської облдержадміністрації
ОЛІЙНИК
Ігор Мирославович
 
- голова Івано-Франківської обласної ради (за згодою)
 
КМІТЬ
Микола Іванович
 
- голова Львівської облдержадміністрації
 
СЕНИК
Мирослав Петрович
 
- голова Львівської обласної ради (за згодою)
 
КУЛІШ
Володимир Іванович
 
- голова Чернівецької
 облдержадміністрації
 
ШИЛЕПНИЦЬКИЙ
Іван Орестович
 
- голова Чернівецької обласної ради (за згодою)
 
РОМАНОВА
Наталія Андріївна
 
 
- голова Чернігівської обласної ради, віце-президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи (за згодою)
 
ПІТЦИК
Ігор Мирославович
 
 
- віце-президент Асоціації міст України та громад (за згодою)
ПУХТИНСЬКИЙ
Микола Олександрович
 
- голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України (за згодою)
 
ГОЛУБЕЦЬ
Михайло Андрійович
 
- почесний директор Інституту екології Карпат Національної академії Наук України, академік НАН України (за згодою)
 
КРАВЦІВ
Василь Степанович
 
- директор Інституту регіональних досліджень Національної академії України, доктор економічних наук(за згодою)
 
РУДЕНКО
Леонід Григорович
 
- член-кореспондент Національної Академії Наук України, заступник академіка-секретаря НАН України, директор Інституту географії НАН України(за згодою)
ТУНИЦЯ
Юрій Юрійович
 
- ректор Національного лісотехнічного університету, академік НАН України, доктор економічних наук(за згодою)
 
ГАМОР
Федір Дмитрович
 
- директор Карпатського біосферного заповідника, доктор біологічних наук(за згодою)
 
НІКОЛАЙЧУК
Віталій Іванович
 
- декан біологічного факультету Ужгородського національного університету, доктор біологічних наук(за згодою)
ПОП
Степан Степанович
 
- декан географічного факультету Ужгородського національного університету, доктор географічних наук(за згодою)
  
Міністр Кабінету Міністрів України                    П.КРУПКО
 

Розділи сайту

2010 - 2013 © Єврорегіон "Карпати – Україна"