Інформаційні ресурси

p 11 42896284

 decentralizatsia kurortykarpat

 

 

Друзі та партнери

ERKarpacki

 

 

 

 

Рішення №14 "Про звернення Української Національної Ради Карпатського Єврорегіону до Кабінету Міністрів України" Друк
Українська Національна Рада Карпатського Єврорегіону
V засідання
м. Чернівці                                                                                5 серпня 2009 року
 
№14
РІШЕННЯ
 
Про звернення Української Національної Ради
 Карпатського Єврорегіону до Кабінету Міністрів України
 
                                                                                                                
 
На виконання рішень IV засідання Української Національної Ради Карпатського Єврорегіону, з метою активізації транскордонного співробітництва, ефективного залучення коштів фондів Європейського Союзу для розвитку територій української частини регіону Карпат Українська Національна Рада Карпатського Єврорегіону
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства закордонних справ України  та Міністерства економіки України щодо необхідності активізації транскордонного та міжрегіонального співробітництва, в тому числі в рамках Карпатського Єврорегіону (звернення – у додатку 1).
2. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства економіки України з проханням забезпечення участі українських потенційних бенефіціантів у Програмах прикордонного співробітництва 2007-2013 Європейського інструменту сусідства та партнерства (звернення – у додатку 2).
3. Національному Представництву України в Карпатському Єврорегіоні розіслати прийняті звернення усім зацікавленим сторонам.
 
 
 
 
 
Голова Української Національної Ради
Карпатського Єврорегіону                                                             Ігор ОЛІЙНИК
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
 
Звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства закордонних справ України  та Міністерства економіки України щодо необхідності активізації транскордонного та міжрегіонального співробітництва, в тому числі в рамках Карпатського Єврорегіону
 
Транскордонне співробітництво є одним із важливих чинників розвитку периферійних прикордонних територій європейських держав. Рада Європи та Європейський Союз підтримують розвиток транскордонного та міжрегіонального співробітництва, вдосконалюючи механізми такої співпраці, створюючи фінансові можливості для розвитку прикордонних територій, серед яких провідне місце займають єврорегіони.
Найстаршим та найбільшим єврорегіоном за участю України є Міжрегіональна асоціація „Карпатський Єврорегіон”. Вона створена у 1993 році на державному рівні за погодженням керівників адміністративно-територіальних одиниць, що входять до неї. З часу створення цієї структури змінилася ситуація у країнах-членах Карпатського Єврорегіону: 4 з 5 стали членами Європейського Союзу, змінилися також і умови транскордонної співпраці в межах Єврорегіону. Українська частина Карпатського Єврорегіону представлена чотирма областями: Закарпатською, Львівською, Івано-Франківською та Чернівецькою.
Відповідно, певна недосконалість правових та фінансових механізмів підтримки транскордонного співробітництва та єврорегіонів в національному законодавстві України відображається на якості співпраці в рамках Карпатського Єврорегіону.
Крім того, відсутність рамкового документу між Україною та Європейським Союзом з питань регіональної політики та розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва дещо гальмує природні процеси розвитку транскордонних територій Карпатського Єврорегіону, як і, переконані, інших єврорегіонів за участю України на кордоні з Європейським Союзом. Прийняття принципового рішення про необхідність розробки та підписання такого документу створить нові можливості для вирішення актуальних питань транскордонного та міжрегіонального співробітництва, зокрема у частині використання додаткових фінансових інструментів у рамках нової ініціативи ЄС "Східне Партнерство".
У зв'язку з викладеним, з метою активізації транскордонного та міжтериторіального співробітництва в рамках Карпатського Єврорегіону,  залучення коштів ЄС до реалізації інфраструктурних проектів в Україні звертаємося з пропозиціями:
1. відновити діяльність Міжвідомчої комісії з питань розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів, утвореної Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року №587;
2. створити при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України Координаційну раду єврорегіонів;
3. провести комплексну ревізію двосторонньої договірно-правової бази між Україною та сусідніми державами-членами ЄС з метою її оновлення та розширення можливостей для подальшого розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва, реалізації спільних інфраструктурних проектів тощо;
4. ініціювати підписання з Європейським Союзом Угоди з питань регіональної політики та розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва, що створить нові можливості для використання фінансових механізмів ЄС для розвитку транскордонного співробітництва, у тому числі у рамках "Східного Партнерства";
5. ініціювати у рамках Східного Партнерства реалізацію проектів, спрямованих на підтримку транскордонного та міжрегіонального співробітництва у рамках існуючих в Україні єврорегіонів та розвиток людського капіталу у прикордонні;
6. залучити до роботи діючих міжурядових двосторонніх комісій з питань транскордонного та міжрегіонального співробітництва з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією представників Карпатського Єврорегіону  з метою сприяння забезпеченню сталої співпраці та її координації в рамках даного об'єднання;
7. передбачити у проекті Закону України "Про Державний бюджет на 2010 рік" окрему субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування проектів транскордонного співробітництва.
 
 
Голова Закарпатської обласної ради
 
 
Михайло Кічковський
Голова Івано-Франківської обласної ради
 
 
Ігор Олійник
Голова Львівської обласної ради
 
 
Мирослав Сеник
Голова Чернівецької обласної ради
 
 
Іван Шилепницький
Постійний Національний Представник України в Карпатському Єврорегіоні
Володимир Горбовий
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
 
Звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства економіки України щодо забезпечення участі українських потенційних бенефіціантів у Програмах прикордонного співробітництва 2007-2013
 Європейського інструменту сусідства та партнерства
 
Одним із завдань єврорегіонів у Європейському Союзі є залучення коштів з програм Європейської Комісії для розвитку відповідних територій. Для цього Європейський Союз розробив дієві фінансові механізми – програми територіальної співпраці виключно для країн-членів ЄС та програми транскордонної і транснаціональної співпраці для членів ЄС і його сусідів.
З 2006 року вступив у дію Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 24 жовтня 2006 року №1638/2006, який визначив основні положення та принципи нового інструменту ЄС - Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП), однією з країн-партнерів якого є Україна.
На фінансову перспективу ЄС 2007 – 2013 років українська сторона Карпатського Єврорегіону може брати участь у таких програмах Європейського Союзу: Програми транснаціональної співпраці „Центральна Європа” (як партнер програми, Україна є членом моніторингового комітету і може брати участь у програмі за умови національного фінансового внеску та використання коштів ЄІСП) та „Південно-Східна Європа” (можливості фінансування участі українських партнерів у програмі передбачені у Міжрегіональній програмі ЄІСП 2007 - 2010) та Програми прикордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна, Румунія – Україна – Республіка Молдова, Угорщина - Словаччина – Румунія – Україна 2007 – 2013 Європейського Інструменту Партнерства і Добросусідства.
Реалізація проектів за Програмами прикордонного співробітництва для українських бенефіціантів здійснюватиметься відповідно з Правилами, що застосовуються до зовнішніх контрактів співтовариства (PRAG). На даний час відповідно до українського законодавства органи місцевого самоврядування та регіональні і місцеві органи влади, бюджетні установи не можуть виступати подавачами проектів, оскільки не матимуть змоги здійснювати їх фінансове управління згідно з PRAGом[1]. З іншого боку, саме зазначені вище структури є найбільш зацікавленими у реалізації інфраструктурних проектів. Відтак, виникає ситуація, що у конкурсних наборах братимуть участь або іноземні бенефіціанти, або українські представники неурядових організацій, що значно обмежує шанси України на здобуття грантових коштів для розвитку прикордонних територій.
З огляду на широке залучення до впровадження програм державних установ України (місцевих та регіональних органів влади та самоврядування, регіональних та місцевих підрозділів центральних органів виконавчої влади, бюджетних установ тощо) та передачі їм повного фінансового менеджменту під час реалізації проектів необхідно проаналізувати відповідність внутрішнього законодавства України до вимог PRAGу та розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавчих та нормативно-правових актів України. У протилежному випадку, українські бенефіціанти не матимуть юридичних можливостей реалізації проектів.
Крім того, необхідно зазначити, що механізм фінансування у Програмах прикордонного співробітництва на рівні проектів передбачає, що 10% від бюджету проекту має бути сплачено країною-членом ЄС та країною-партнером ЄІПС. Однак, сусідні держав-члени ЄС, що беруть участь у вказаних програмах, такі як Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, мають у своїх державних бюджетах окремий фонд (резервний), призначений для співфінансування таких програм. Більше того, постановами урядів цих країн затверджено автоматичне виділення 5% коштів з окремого фонду державного бюджету бенефіціантам конкретних затверджених проектів. Таким чином, бенефіціанти країн-членів ЄС мають замість 10% вносити лише 5 %, що ставить українських бенефіціантів у нерівні умови.
Дієвим механізмом, який би забезпечив можливості синхронного співфінансування проектів транскордонного співробітництва з боку ЄС могло би стати затвердження у резервному фонді Державного бюджету певної квоти, призначеної на співфінансування проектів транскордонного співробітництва.
На даний час до Моніторингових комітетів Програм транскордонної співпраці входять представники обласних державних адміністрацій, що обмежує ефективну та результативну участь органів місцевого самоврядування у програмах та потребує створення додаткових механізмів координації процесів напрацювання проектних заявок у регіонах.  У зв'язку з цим постає необхідність введення національних представників єврорегіонів з території дії Програм, до складу Моніторингових комітетів Програм транскордонної співпраці Польща – Білорусь – Україна, Румунія – Україна – Республіка Молдова, Угорщина - Словаччина – Румунія – Україна 2007 – 2013 ЄІСП.
У зв'язку з викладеним звертаємося з проханням:
1. привести у відповідність внутрішнє законодавства України до вимог PRAGу у частині можливості участі українських бенефіціантів у Програмах прикордонного співробітництва ЄІСП;
2. затвердити у резервному фонді Державного бюджету певну квоту, призначену на співфінансування (5%) проектів транскордонного співробітництва;
3. ввести представників єврорегіонів з території дії Програм до складу Моніторингових комітетів Програм транскордонної співпраці Польща – Білорусь – Україна, Румунія – Україна – Республіка Молдова, Угорщина - Словаччина – Румунія – Україна 2007 – 2013 ЄІСП.
 
Висловлюємо переконання, що врахування вказаних пропозицій під час реалізації Програм прикордонного співробітництва сприятиме ефективнішій та ширшій участі українських бенефіціантів у програмах, розвитку прикордонної інфраструктури та транскордонного регіону Карпат загалом.
 
 
Голова Закарпатської обласної ради
 
 
Михайло Кічковський
Голова Івано-Франківської обласної ради
 
 
Ігор Олійник
Голова Львівської обласної ради
 
 
Мирослав Сеник
Голова Чернівецької обласної ради
 
 
Іван Шилепницький
Постійний Національний Представник України в Карпатському Єврорегіоні
Володимир Горбовий
 


[1] Так, скажімо, не існує законодавчо врегульованих механізмів перерахунку коштів бюджетних установ в рамках того чи іншого проекту закордон.

 

Розділи сайту

2010 - 2013 © Єврорегіон "Карпати – Україна"