Інформаційні ресурси

p 11 42896284

  

 

 

Друзі та партнери

 

 

Слухання Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції «Посилення ролі єврорегіонів у здійсненні транскордонного співробітництва»

13 травня 2015 року у м. Києві відбулися комітетські слухання Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції «Посилення ролі єврорегіонів у здійсненні транскордонного співробітництва», участь у яких взяв голова Правління Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» Петро Колодій. Метою зустрічі було обговорення активізації транскордонного співробітництва регіонів України та посиленої участі у ньому єврорегіонів.
Слухання відкрила голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко, куратором зустрічі була голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Оксана Юринець.


Участь у зустрічі також взяли представники з Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, представник Головного управління міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації Лев Захарчишин, керівник агенції європейських програм (Тюрінгія, Німеччина) – Ліліана Грицишин, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності НУ «Львівська політехніка» Ольга Мельник, член-кореспондент НАН України Георгій Лисиченко, член підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграціїКомітету з питань європейської інтеграції Григорій Тіміш, директор Української школи політичних студій Ігор Когут.
Під час комітетських слухань надавалася оцінка транскордонного співробітництва та участі єврорегіонів у ньому (зокрема «Єврорегіону Карпати», «Єврорегіону Дністер», «Єврорегіону Нижній Дунай», «Єврорегіону Слобожанщина» та інші). Доповідачами були надані певні рекомендації щодо подальших напрацювань для стимулювання розвитку транскордонного співробітництва в Україні, зокрема в напрямі Україна – ЄС. Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» було заакцентовано увагу на тому, що на даний час існує низка факторів, що стримують розвиток транскордонного співробітництва в Україні, серед яких фактична відсутність на даний час центрального органу виконавчої влади, відповідального за координацію процесів транскордонного співробітництва, фактична бездіяльність Міжвідомчої комісії з питань розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів; недосконалість національного законодавства; відсутність єдиних нормативно-правових та інших стандартів щодо утворення та діяльності єврорегіонів; слабкість інституційної бази регіонального розвитку, яка у прикордонних регіонах повинна відігравати роль одного з рушіїв транскордонного співробітництва; відсутність фінансової підтримки з боку держави розвитку єврорегіонів; незадовільна кадрова політика (відсутність системи підготовки фахівців у галузі транскордонного співробітництва для органів місцевого самоврядування), припинення діяльності Консультативно-дорадчої ради з питань транскордонного співробітництва та єврорегіонів при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, та Асамблеї українських єврорегіонів і прикордонних регіонів.

1
Членом Ради Карпатського Єврорегіону Левом Захарчишином було відзначено, що єврорегіони при правильній організацій органів влади можуть і повинні кооординувати регіональну політику транскордонного співробітництва, спрямовану на розвиток прикордонних регіонів і громад. Відповідно, Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» було подано ряд рекомендацій до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, євро регіонам на кордоні ЄС. Серед рекомендацій Асоціація виділила також і:
• адаптацію місцевих нормативно-правових актів, що врегульовують питання транскордонного співробітництва до законодавства ЄС, 
• введення окремої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів міжрегіонального транскордонного співробітництва,
• відновлення діяльності Асамблеї українських прикордонних регіонів та єврорегіонів, розробку проекту Державної програми розвитку транскордонного співробітництва до 2020 року, 
• ініціювання у рамках Східного Партнерства реалізацію проектів, спрямованих на підтримку транскордонного та міжрегіонального співробітництва у рамках існуючих в Україні єврорегіонів, зокрема для розвитку людського капіталу у прикордонні, 
• проведення конференції за участю засновників та виконавчих структур усіх єврорегіонів, 
• інвентаризацію усіх транскордонні ініціативи в межах кожного з євро регіонів та інше.

 

Розділи сайту

2010 - 2013 © Єврорегіон "Карпати – Україна"