Інформаційні ресурси

p 11 42896284

  

 

 

Друзі та партнери

 

 

Статут
Статут Міжрегіональної Організації "Карпатський єврорегіон"
 
Преамбула
 
Прикордонні регіони Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії ї України, географічно розташовані в районі Карпатських гір, басейну ріки
 
Тиса та на прилеглих територіях, згідно з принципами рівності та взаємного сприяння, представлені органами, які підписали Угоду про співробітництво
 
в міжрегіональній Асоціації – "Карпатський єврорегіон" як спільний консультативний і координаційний орган, з метою сприяння
прикордонному співробітництву між прикордонними регіонами--членами Асоціації, як це визначено в положеннях Європейської Конвенції по 
Прикордонному Співробітництву між Територіальними Общинами та Урядами № 106 Ради Європи згідно субсидіарних, партнерських та
 
представницьких правил та правил співучасті.
 
 
1. Загальні положення
 
1. Даний Статут не впливає на будь-які вже існуючі форми і типи прикордонного співробітництва між даними Державами і Сторонами.
 
2. Даний Статут не впливає на обсяг і зміст повноважень, які на даний момент здійснюються Сторонами згідно внутрішніх законів відповідних
 
держав.
 
3. Сторони в рамках взаємних угод і компетенції будуть забезпечувати фінансові витрати, необхідні для функціонування Асоціації та її органів,
 
створених даним Статутом. Всі витрати Карпатського єврорегіону будуть сплачуватись коштами з місцевих бюджетів та інших джерел, доступних
 
для підтримки його діяльності.
 
4. Сторони будуть підтримувати місцеві ініціативи, метою яких є сприяння прикордонному співробітництву в межах Карпатського
 
єврорегіону.
 
5. Органи Асоціації будуть виконувати дорадчі, консультативні, та координаційні функції, які не будуть накладати на Сторони ніяких
 
обов’язків юридичного характеру.
 
6.Асоціація та її органи, під час виконання своїх обов’язків і реалізації завдань, можуть співпрацювати з міжнародними організаціями та
 
установами, які прямо зацікавлені у міжрегіональному співробітництві.
 
7. Відповідні уряди країн, регіональні та місцеві представники яких є членами Асоціації, мають право отримати будь-яку інформацію про
 
діяльність та рішення, що приймаються Асоціацією. Вони можуть такожбезпосередньо зв’язатися з органами Асоціації, щоб проінформувати про
 
позиції урядів, а також проконсультуватись по питаннях, які їх цікавлять або стосуються.
 
 
2. Регіональний масштаб
 
1. Асоціація буде включати наступні адміністративно-територіальні одиниці:
 – в Угорщині – області Боршод-Абауй-Земплейн, Гевеш, Яс-Надькун-Солнок, Саболч-Сатмар-Берег, Гайду-Бігар та міста з обласним статусом Дебрецен, Егер, Мішкольц, Ніредьгаза.
 – в Польщі – Підкарпатське воєводство, комуни (гміни), округи (пов’яти), які є членами Асоціації по підтримці Карпатського єврорегіону – Євро-
 
Карпати;
 
– в Словаччині – територію Кошицького та Прешовського країв;
 
– в Україні – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області.
 
– в Румунії- округи Бігор, Ботошані, Марамуреш, Сучава, Сату Маре, Зілаг і Харгіта
 
2. Членство і регіональні масштаби діяльності Асоціації є відкритими і можуть бути змінені відповідно до положень даного Статуту.
 
3. У разі появи будь-яких поправок стосовно регіональних масштабів і адміністративного устрою в одній із країн, що впливатимуть на
 
регіональний масштаб Асоціації, нові території встановлюватимуться за принципом правонаступництва відповідно до внутрішнього законодавства
 
цієї країни.
 
4. Членство в Асоціації не виключає вступу її членів, так само як і сторонніх територіальних одиниць, у двосторонні і багатосторонні
 
взаємовідносини та угоди.
 
5. Асоціація не являє собою наднаціональне чи наддержавне утворення, а скоріше структуру для сприяння міжрегіональному співробітництву між її
 
членами.
 
6. Члени Асоціації матимуть статус Повноправних Членів або Асоційованих Членів, як визначено Радою. Всі Члени Асоціації будуть
 
рівноправні, незалежно від розміру території і населення. Виняток може бути зроблено Радою для Асоційованих Членів.
 
7. Асоційований Член має ті ж права і обов’язки, що і Повноправний Член, включаючи фінансові права та обов’язки. Асоційований Член не має
 
права представляти кандидатуру свого громадянина на посаду Голови Ради, а також розміщувати постійний Секретаріат на своїй території.
 
8. З початком діяльності Виконавчого Директора Карпатський єврорегіон відкриває свій власний банківський рахунок (депозит),
 
відповідно до встановлених Радою правил.
 
9. Рішення про розширення регіонального масштабу Карпатського єврорегіону у зв`язку з прийняттям нової області, приймається Радою
 
191 Карпатського єврорегіону на підставі письмової заяви, підписаної уповноваженими представниками органів влади з даної області, і
 
представленої в Секретаріат Карпатського єврорегіону не пізніше, ніж за два місяці до Засідання Ради.
 
10. Член Карпатського єврорегіону (область) може припинити членство в Асоціації. Для цього органи влади з даної області зобов’язані повідомити
 
голову Ради КЄ у письмовій формі. Рада на наступному засіданні приймає резолюцію, що дана область припиняє своє членство в Карпатському
 
єврорегіоні.
 
11. Член Карпатського єврорегіону (область) може тимчасово припинити своє членство в Асоціації при наявності поважної причини, не
 
довше, ніж на один рік. Дана область повинна повідомити про намір продовжити своє членство до кінця цього терміну. Якщо протягом року
 
після представлення Раді заяви про намір тимчасово припинити своє членство область не повідомить про своє повернення і повноправну участь
 
у роботі Асоціації, Рада приймає резолюцію про повне припинення членства цієї області в Асоціації.
 
12. У випадку невиконання членом Карпатського єврорегіону своїх обов’язків в рамках та перед Асоціацією, в тому числі фінансових
 
зобов’язань, Рада КЄ за поданням Національної Сторони приймає рішення про припинення членства в Асоціації.
 
13. Рада може встановлювати вимоги до області, яка подає заяву на членство в Асоціації, якщо вона пізніше звертається з заявою про членство.
 
Рада може вимагати фінансових внесків до бюджету Карпатського єврорегіону.
 
14. Вихід з Асоціації, або тимчасове припинення членства не впливає на фінансові зобов`язання даного члена протягом фінансового року при умові,
 
якщо воно відбулося не пізніше, ніж через 2 місяці після затвердження бюджету. Якщо вихід, або тимчасове припинення членства сталося до
 
зазначеного строку, член не повинен сплачувати свій внесок у бюджет, разом з тим, йому не перераховуються кошти, які вже надійшли у бюджет.
 
 
3. Цілі й завдання Асоціації
 
– організовувати і координувати діяльність, що сприятиме економічному,
 
науковому, екологічному, культурному та освітньому співробітництву
 
між її членами
 
– надавати допомогу у розробці конкретних проектів з питань
 
прикордонного співробітництва між членами Асоціації у сфері взаємних
 
інтересів
 
– сприяти розвитку контактів серед населення територій, які входять в
 
Асоціацію, зокрема серед спеціалістів в різних галузях
 
– сприяти добросусідським відносинам між членами Асоціації
 
– визначити потенційні сфери для багатостороннього прикордонного
 
співробітництва серед членів Асоціації
 
– виступати посередником та забезпечувати співробітництво членів
 
Асоціації з міжнародними організаціями та установами.
 
4. Організаційна структура Асоціації
 
1. Організаційна структура Асоціації складатиметься з таких органів:
 
– Рада єврорегіону;
 
– Президія Ради єврорегіону;
 
– Голова Ради єврорегіону;
 
– Міжнародний Секретаріат;
 
– Національні Делегації;
 
– Постійні Національні Представники держав-членів;
 
– Робочі Комісії.
 
2. Органи працюватимуть як дорадчі, консультативні та координаційні
 
структури з метою сприяння міжрегіональному співробітництву між
 
членами Асоціації, а також представлятимуть Асоціацію. Рішення, прийняті
 
органами Асоціації, можуть мати тільки дорадчу силу для регіонів-членів
 
Асоціації.
 
3. Структура організації та її повноваження можуть бути змінені
 
відповідно до Статуту.
 
4. Існуюча структура Асоціації включає Секретаріат і Національні
 
Представництва Карпатського єврорегіону для всіх членів Карпатського
 
єврорегіону.
 
5. Карпатський єврорегіон як "парасолькова" організація
 
В рамках та під керівництвом єврорегіону пріоритетним є наступне:
 
1. Окрім мережі стосунків на всій території Карпатського єврорегіону
 
важливим є сприяння діяльності та спільним проектам щодо дво- та
 
тристороннього співробітництва.
 
2. Промоція прямого співробітництва між індивідуальними членами
 
(регіонами, районами, містами, мікрорегіонами).
 
3. У відповідності з принципами та цілями Карпатського єврорегіону,
 
розширення галузей співробітництва у відповідності з реалістичними та
 
соціальними потребами (національні меншини, недержавний сектор,
 
молодь) та розширення економічно-фінансових секторів.
 
4. Управління недержавними організаціями (асоціаціями, фондами),
 
реалізовуючи цілі та завдання Карпатського єврорегіону, встановлення між
 
ними регулярного зв’язку з приверненням особливої уваги на розвиток
 
спільних проектів та подання їх на розгляд.
 
6. Рада єврорегіону
 
1. Рада є найвищим органом Асоціації держав-членів Карпатського
 
єврорегіону.
 
2. Відповідальністю Ради є ідентифікація та визначення разом з
 
Міжнародним Секретаріатом стратегічних цілей Карпатського єврорегіону.
 
3. Рада КЄ складається з членів Ради, які представляють кожну з
 
Національних Сторін Карпатського єврорегіону.
 
193
 
4. Обрання членів Ради є виключною компетенцією відповідної
 
Національної Сторони.
 
5. Всі члени Ради від однієї Національної Сторони утворюють
 
Делегацію відповідної Національної Сторони.
 
6. Кількість членів Делегації не більша, ніж 10 чоловік.
 
7. Кожна з Делегацій Національних Сторін має по одному голосу.
 
8. Голова Делегації представляє інтереси Делегації на засіданнях Ради,
 
приймає рішення від імені Делегації й приймає участь у голосуванні.
 
9. Крім Радників, участь у засіданнях Ради можуть брати наступні
 
спостерігачі:
 
– представники МЗС
 
– представники інших центральних чи регіональних влад
 
– запрошені представники міжнародних організацій та інституцій
 
10. Засідання Ради проводитимуться не менше двох разів на рік у
 
порядку ротації.
 
11. Позачергові засідання Ради можуть бути скликані Головою Ради за
 
пропозицією Міжнародного Секретаріату, Президії Ради або однієї з
 
Національних Сторін у будь-який час.
 
12. Повноваження Ради:
 
– внесення змін щодо членів Асоціації;
 
– внесення змін до Статуту Асоціації;
 
– утворення Робочих Комісій, що будуть складатися з членів Асоціації,
 
що будуть діяти в окремих сферах прикордонного співробітництва,
 
прийняття рішень щодо місця їх розташування;
 
– затвердження голів Робочих Комісій, які обираються членами
 
відповідної Національної Сторони;
 
– прийняття рішень про членство Асоціації в міжнародних регіональних
 
організаціях;
 
– прийняття рішень про місце проведення і склад учасників
 
Міжрегіональних Конференцій;
 
– представництво Асоціації перед третіми сторонами у разі, якщо воно не
 
виходить за межі компетенцій управління;
 
– затвердження на посаді Постійних Національних Представників осіб,
 
рекомендованих відповідною Національною Стороною;
 
– здійснення контролю за діяльністю Міжнародного Секретаріату;
 
– вирішення інших питань, визначених Статутом, а також справ, не
 
врегульованих Статутом, що не виходять за межі компетенції
 
управління.
 
13. Всі рішення на засіданнях Ради Карпатського єврорегіону
 
приймаються одноголосно.
 
14. Рада може запрошувати на засідання експертів
 
7. Голова Ради
 
1. Голова Ради обирається Радою з числа її членів на два роки за__
 
принципом ротації, згідно англійського алфавіту.
 
2. Голова Ради є головою Президії Карпатського єврорегіону
 
3. Голова Ради обирається на першому засіданні Ради у календарному
 
році.
 
4. Голова скликає і веде засідання Ради, підписує прийняті нею рішення.
 
5. Між засіданнями Ради Голова є представником Ради перед іншими
 
органами Асоціації, так само як і перед третіми особами. У разі потреби,
 
Голова допомагає у роботі Міжнародному Секретаріату та іншим органам
 
Асоціації. Голова має право володіти інформацією про діяльність всіх
 
органів Асоціації. Голова виконує інші функції, покладені на нього Радою.
 
6. Голова виконує свої обов`язки на добровільній основі.
 
8. Президія Ради Карпатського єврорегіону
 
1. Президія Ради Карпатського єврорегіону – це виконавчий орган Ради
 
Карпатського єврорегіону, який втілює рішення, прийняті Радою.
 
2. Президія Ради Карпатського єврорегіону складається з Голів
 
Делегацій кожної Національної Сторони.
 
3. Президія Ради Карпатського єврорегіону очолюється Головою Ради
 
Карпатського єврорегіону.
 
4. Засідання Президії Ради Карпатського єврорегіону проводяться за
 
пропозицією Голови Ради Карпатського єврорегіону, або будь-якого Голови
 
Делегації, або Міжнародного Секретаріату.
 
5. Засідання Президії Ради Карпатського єврорегіону мають
 
проводитись не менше чотирьох разів на рік за принципом ротації.
 
6. Завданням Президії є співробітництво з Міжнародним Секретаріатом
 
у детальній розробці, прийнятті й реалізації стратегічної діяльності
 
Карпатського єврорегіону.
 
9. Міжнародний Секретаріат
 
1.Виконавчим та адміністративним органом Асоціації є Міжнародний
 
Секретаріат.
 
2. Міжнародний Секретаріат складається з Постійних Національних
 
Представників кожної з Національних Сторін Карпатського єврорегіону.
 
3. Всі питання, віднесені до компетенції Міжнародного Секретаріату
 
КЄ, вирішуються на його засіданнях.
 
4. Засідання Міжнародного Секретаріату відбуваються в міру потреби,
 
але не менше чотирьох разів на рік.
 
5. Місце проведення наступного засідання Міжнародного Секретаріату
 
визначається згідно з принципом ротації на його попередньому засіданні.
 
6. Головує на засіданнях Міжнародного Секретаріату один з Постійних
 
Національних Представників.
 
7. Голова засідань Міжнародного Секретаріату обирається членами
 
Міжнародного Секретаріату терміном на один рік.
 
8. Офіційна поштова адреса Міжнародного Секретаріату має бути
 
визначена Національним Представництвом країни, голова якого є головою
 
засідань.
 
9. До компетенції Міжнародного Секретаріату належить:
 
– представляє Асоціацію перед третіми сторонами щодо питань
 
регулярного управління;
 
– вносить проекти, плани для затвердження їх Радою;
 
– здійснює необхідні фінансові і адміністративні функції, та пошук
 
джерел фінансування Асоціації в цілому;
 
– готує спільні пропозиції проектів стосовно міжрегіонального
 
співробітництва;
 
– готує проекти угод для затвердження їх Радою та Президією;
 
– готує порядок денний засідання Ради і зміст робочих документів;
 
– готує протоколи засідань;
 
– виконує обов’язки від імені Асоціації в межах визначених повноважень;
 
– встановлює та забезпечує контакти з місцевими і міжнародними
 
організаціями та установами;
 
– представляє щорічний звіт про власну діяльність за попередній
 
календарний рік;
 
– здійснює постійні контакти, контроль і підтримку діяльності Робочих
 
Комісій Карпатського єврорегіону;
 
– виконує інші обов’язки, визначені Радою.
 
10. Національні Представництва
 
1. Національні Представництва засновуються у кожній з країн-членів
 
Асоціації. Структура, правове оформлення, кількість штатних працівників
 
та інші подібні питання відносяться до компетенції відповідної
 
Національної Сторони. Рада встановлює мінімальні вимоги для дотримання
 
Національними Представництвами.
 
2. Очолює Національне Представництво Постійний Національний
 
Представник відповідної Національної Сторони.
 
3. Постійні Національні Представники затверджуються на посаді Радою
 
Карпатського єврорегіону, за поданням Делегації відповідної Національної
 
Сторони.
 
4. Постійні Національні Представники є членами Ради Карпатського
 
євроегіону, а також членами Міжнародного Секретаріату Карпатського
 
єврорегіону за посадою.
 
5. Необхідну фінансову та структурну основу для діяльності
 
Представництва забезпечує Національна Сторона.
 
6. Витрати на діяльність Національного Представництва
 
відшкодовуються з національного бюджету Національної Сторони
 
Карпатського єврорегіону. Рада Карпатського єврорегіону може
 
запропонувати мінімальне обмеження бюджету Національних Сторін з
 
метою забезпечення їхньої належної й ефективної роботи.
 
7. До компетенції Постійних Національних Представників належить:
 
– управління і розвиток національних компонентів єврорегіональної
 
системи співробітництва;
 
– координація всієї транскордонної діяльності Національних Сторін, що
 
пов`язана з членством у Карпатському єврорегіоні;
 
– регулярні контакти та обміни інформацією з Секретаріатом та ін.
 
Національними Представництвами Карпатського єврорегіону;
 
– забезпечувати і сприяти у здійсненні двоі багатосторонніх проектів
 
ініційованих, та взятих на себе даною Національною Стороною, її
 
областями-членами, інституціями чи іншими організаціями;
 
– бути інформаційним центром для усіх інституцій і осіб, зацікавлених у
 
транскордонній діяльності;
 
– подання ідей щодо проектів транскордонної діяльності;
 
– підтримка діяльності, націленої на представлення й забезпечення
 
розвитку Карпатського єврорегіону;
 
– здійснювати пошук фінансових джерел з метою забезпечення
 
транскордонної діяльності у КЄ;
 
– забезпечення технічної допомоги Членам Ради, які у своїй роботі
 
представляють Національну Сторону;
 
– тримати міцний контакт з Національними Представництвами шляхом
 
забезпечення необхідних послуг щодо міжнародних багатосторонніх
 
проектів, взятих на себе Карпатським єврорегіоном;
 
– постійно представляти відповідну Національну Сторону Карпатського
 
єврорегіону перед третіми особами з правом пошуку фондів і підпису
 
відповідних документів, у відповідності з внутрішнім законодавством;
 
– підтримка діяльності Робочих Комісій, що управляються відповідною
 
Національною Стороною;
 
– здійснювати інші доручення Ради.
 
8. Постійні Національні Представники щорічно звітують про свою
 
діяльність перед Міжнародним Секретаріатом, який складає загальний
 
щорічний звіт про діяльність Асоціації і передає його Раді.
 
11. Робочі Комісії
 
1. Робочі Комісії утворюються відповідно до рішень Ради для роботи по
 
забезпеченню різноманітних аспектів міжрегіонального співробітництва
 
між членами Асоціації.
 
2. Голови Робочих Комісій представлятимуть свої рекомендації на
 
Засіданнях Ради та Міжнародного Секретаріату.
 
3. Робочі Комісії можуть запрошувати експертів для участі у їх роботі.
 
4. Відповідно до рішення Ради утворюється Ревізійна Комісія. Рада
 
утворює також інші Робочі Комісії для опрацювання різноманітних
 
аспектів прикордонного співробітництва, зокрема регіонального розвитку,
 
соціальної інфраструктури, туризму та охорони навколишнього природного
 
середовища.
 
5. Поточні витрати Робочих Комісій покриваються з бюджету
 
координуючої діяльність Робочої Комісії Національної Сторони.
 
197
 
6. У відповідності з структурою членства відповідної Національної
 
Сторони, бажано, щоб члени були здатні до прямої промоції інтересів
 
відповідних органів місцевого самоврядування стосовно діяльності Робочої
 
Комісії на території відповідної Національної Сторони.
 
7. У відповідності з вищенаведеним, Національні Сторони можуть
 
створити відповідну виконавчу організацію (структурний фон),
 
повноваженням якого було б забезпечення фінансування діяльності Робочої
 
Комісії.
 
8. Члени Робочих Комісій працюють на добровільній основі. Разом з
 
тим, в рамках, визначених Національними Сторонами, вони мають право на
 
відшкодування витрат, а також на кошти, необхідні для підтримання її
 
професійної діяльності.
 
9. Засідання Робочої Комісії проводить Голова Комісії, який обирається
 
членами Комісії.
 
10. Діяльність Робочих Комісій координується, й, згідно звітів голови
 
відповідної Робочої Комісії, оцінюється Міжнародним Секретаріатом та /
 
або Національними Представництвами Карпатського єврорегіону.
 
11. Інші подробиці діяльності Робочих Комісій визначатимуться
 
Положеннями організації, затвердженими Радою.
 
12. Фінансування діяльності Асоціації
 
1. Сторони робитимуть все можливе для забезпечення відповідних
 
коштів для виконання цілей і завдань Асоціації.
 
2. Національні Сторони мають забезпечити Асоціацію необхідними
 
коштами таким чином, щоб вони фінансово забезпечували діяльність
 
Національних Представництв та відповідних Робочих Комісій, а також
 
організацію засідань Ради.
 
3. У разі необхідності, з метою забезпечення фінансовими ресурсами
 
спільні структури та проекти, окрім вищенаведених зобов’язань Рада може
 
приймати рішення про створення спільного бюджету Асоціації.
 
4. Рада прийматиме рішення щодо наслідків невиконання фінансових
 
зобов’язань, або значних затримок щодо перерахування відповідних квот.
 
13. Назва й логотип Карпатського єврорегіону
 
1. Назва й логотип Асоціації є суб’єктом правового захисту згідно з
 
відповідною міжнародними правовими нормами та правовими нормами
 
країн-членів Карпатського єврорегіону.
 
2. Право використання назви й логотипу Асоціації належить кожному
 
органу Асоціації.
 
3. Право на використання назви й логотипу Асоціації в рамках
 
відповідної Національної Сторони й на надання такого права іншим
 
суб’єктам на території відповідної Національної Сторони визначається
 
самостійно кожною Національною Стороною.
 
4. Надання права використання назви й логотипу Асоціації іншим
 
суб’єктам за межами території Карпатського єврорегіону належить Раді
 
Карпатського єврорегіону.
 
14. Заключні положення
 
1. Членство в Асоціації може бути припинено по закінченню 6-ти
 
місячного строку від часу заяви про це, однак зобов’язання повинні бути
 
виконаними.
 
2. У випадку припинення Асоціацією своєї діяльності, вся власність
 
Асоціації та її зобов’язання порівну розподіляються між її Сторонами.
 
3. Асоціація припиняє своє існування у таких випадках:
 
– невиконання Асоціацією цілей і завдань, заради яких вона була
 
створена, або відповідно до рішення Ради
 
– якщо тільки одна Сторона залишається в Асоціації.
 
4.Оригінали Угоди і Статуту перекладаються на Угорську, Польську,
 
Румунську, Словацьку, Українську і Англійську мови. Всі оригінали мають
 
однакову силу. Пропозиції щодо змін у Статуті повинні бути представлені в
 
Секретаріат за 30 днів до початку чергового засідання Ради.
 
5. Дана Угода набирає чинності після підписання Статуту
 
Представниками усіх Сторін.
 
6. Перше Засідання Ради скликається Підготовчим Комітетом протягом
 
місяця після підписання даних Угоди та Статуту.
 
Вищезазначений Статут містить усі поправки, прийняті Сторонами на
 
12-му (19 червня 1995 р. Земплінська Ширава), 13-му (26-28 жовтня 1995р.
 
Жешув), 15-му (25-26 квітня 1996р. Ужгород), 26-му (06 червня 1998р.
 
Ніредьгаза), 28-му (14 квітня 2000р. Жешув) єврорегіону29-му (3 листопада
 
2000р. Бая-Маре), 30-му (6 квітня 2001р. Ужгород) і 32-му (6 грудня 2002р.)
 
Засіданні Ради Карпатського єврорегіону.
 
 
 

Розділи сайту

2010 - 2013 © Єврорегіон "Карпати – Україна"