Інформаційні ресурси

p 11 42896284

  

 

 

Друзі та партнери

 

 

Положення про Раду

Затверджено

на IV-му засіданні Української Національної Ради

Карпатського Єврорегіону

29 квітня 2009 року у м. Івано-Франківськ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Українську Національну Раду Карпатського Єврорегіону

 1. Українська Національна Рада Карпатського Єврорегіону (далі – Рада) є найвищим постійно діючим органом української сторони у Карпатському Єврорегіоні.
 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, а також Указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Європейською рамковою конвенцією про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, Статутом Міжрегіональної Асоціації „Карпатський Єврорегіон” та цим Положенням.
 3. Основними завданнями Ради є:

-              визначення стратегічних цілей розвитку української сторони у Карпатському Єврорегіоні;

-              напрацювання пропозицій щодо державної регіональної політики для української сторони у Карпатському Єврорегіоні;

-              підготовка пропозицій щодо спільних планів дій центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою збалансованого розвитку української сторони Карпатського Єврорегіону;

-              прийняття узгодженої позиції української сторони в Карпатському Єврорегіоні щодо питань, які виносяться на засідання статутних органів Міжрегіональної Асоціації „Карпатський Єврорегіон”;

-              визначення пріоритетів транскордонного співробітництва української сторони Карпатського Єврорегіону.

 1. Рада відповідно до визначених завдань:

4.1     розглядає пропозиції щодо:

-              організації стратегічного планування та управління сталим розвитком в українській стороні Карпатського Єврорегіону;

-              визначення ключових зон дій і пріоритетів розвитку української сторони Карпатського Єврорегіону;

-              пріоритетів та механізмів інституційного, інформаційного, ресурсного та іншого забезпечення діяльності Національного Представництва України в Карпатському Єврорегіоні;

-              стимулювання інвестиційної привабливості та зростання конкурентоспроможності української сторони Карпатського Єврорегіону;

4.2      у порядку визначеному чинним законодавством вносить на розгляд Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України специфічні для української сторони Карпатського Єврорегіону механізми реалізації соціально-економічної та гуманітарної політики держави, а також проекти нормативно-правових актів з питань регіонального розвитку, транскордонного співробітництва, бюджетного, податкового, екологічного та ін. законодавства, реалізація яких стосується інтересів української сторони Карпатського Єврорегіону;

4.3     сприяє висвітленню в засобах масової інформації власного та міжнародного досвіду роботи, пов’язаної з регіональним розвитком та транскордонним співробітництвом;

4.4     запрошує на свої засідання керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів з питань, що належать до її компетенції, експертів та інших зацікавлених осіб;

4.5     створює робочі групи для напрацювання експертних висновків з питань, що належать до компетенції української сторони Карпатського Єврорегіону.

 1. До складу Ради входять по 2 представники Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей та Національного Представництва України в Карпатському Єврорегіоні.
 2. Визначення членів Ради є виключною компетенцією Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької обласних рад та Національного Представництва України в Карпатському Єврорегіоні.
 3. Організаційною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, або за рішенням голови Ради, а в разі його відсутності – заступника голови, але не рідше, ніж 2 рази на рік.

Місце засідання визначається за принципом ротації згідно українського алфавіту у кожній з областей, що входять до МА „Карпатський Єврорегіон”.

 1. Засідання Ради проводить Голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

Засідання ради є правомочними, якщо на ньому присутні хоча б по одному представнику від усіх п’яти суб’єктів української сторони Карпатського Єврорегіону – Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей та Національного Представництва України в Карпатському Єврорегіоні.

Порядок денний чергового засідання Ради формується Національним Представництвом України в Карпатському Єврорегіоні за пропозиціями членів Ради та затверджується Головою Ради.

Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів, а також проектів рішень з питань, розгляд яких передбачається на засіданні Ради, здійснюється Національним Представництвом за участю зацікавлених органів виконавчої влади та експертів, а також ініціаторів розгляду відповідних питань.

 1. Усі рішення на засіданнях Ради приймаються консенсусом.
 2. Голова Ради та заступник голови Ради обираються з числа її членів терміном на 2 роки.

У термін між засіданнями Голова Ради є представником Ради перед третіми сторонами. У разі потреби, Голова ради сприяє у роботі Національному Представництву України в Карпатському Єврорегіоні та виконує інші функції, покладені на нього Радою.

Голова Ради виконує свої обов’язки на добровільних засадах.

 1. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Національне Представництво України в Карпатському Єврорегіоні.

Національне Представництво України в Карпатському Єврорегіоні діє згідно Положення, затвердженого Радою.

 1. Членство у Раді може бути припинене по закінченні шестимісячного терміну від часу заяви про це відповідного суб’єкта та виконання ним усіх попередньо взятих перед Радою зобов’язань.
 2. Рада припиняє функціонування у таких випадках:

13.1                       відповідно до рішення Ради;

13.2                        якщо у Раді залишається представництво лише однієї з областей.

 

 

Розділи сайту

2010 - 2013 © Єврорегіон "Карпати – Україна"